synonim manifestacyjnie

odm. manifestacyjny, manifestacyjna, manifestacyjną, manifestacyjne, manifestacyjnego, manifestacyjnej, manifestacyjnemu, manifestacyjni, manifestacyjnie, manifestacyjnych, manifestacyjnym, manifestacyjnymi, niemanifestacyjna, niemanifestacyjną, niemanifestacyjne, niemanifestacyjnego, niemanifestacyjnej, niemanifestacyjnemu, niemanifestacyjni, niemanifestacyjnie, niemanifestacyjny, niemanifestacyjnych, niemanifestacyjnym, niemanifestacyjnymi