synonim konchiologia

odm. konchiologia, konchiologiach, konchiologiami, konchiologią, konchiologie, konchiologię, konchiologii, konchiologij, konchiologio, konchiologiom