synonim jurydyczny

odm. jurydyczny, jurydyczna, jurydyczną, jurydyczne, jurydycznego, jurydycznej, jurydycznemu, jurydyczni, jurydycznych, jurydycznym, jurydycznymi, niejurydyczna, niejurydyczną, niejurydyczne, niejurydycznego, niejurydycznej, niejurydycznemu, niejurydyczni, niejurydyczny, niejurydycznych, niejurydycznym, niejurydycznymi