synonim geobotanika

odm. geobotanika, geobotanice, geobotanik, geobotanikach, geobotanikami, geobotaniką, geobotanikę, geobotaniki, geobotaniko, geobotanikom