synonim chromy

odm. chromy, chrome, chromego, chromemu, chromi, chromych, chromym, chromymi